Blåseisolering av nybygg

Nybyg

    Det er mange fordeler med å blåseisolere nybygg i forhold til tradisjonell isolering, blant annet:
  • Bedre fyllingsgrad og mindre kuldebroer.
  • Gode akustiske egenskaper og redusert støy.
  • Økt brannsikkkerhet (A1)
  • Svært tidsbesparende, bolig kan klargjøres til Elektro og VVS før isolasjon er montert.
  • Ingen logistikk- eller lagringsutfordringer.
  • Svært lite avfall og redusert Co2 avtrykke pga resirkulerte materialer.

Isolering av gulv / etasjeskille

Blåseisolering av etasjeskiller i nybygg er meget tidsbesparende og gir ett meget godt resultat med økt komfort. Ved å etterisolere gulv, vil man stanse luftsirkulasjon, få et varmere gulv med bedre komfort og langt mindre energitap. Fiberduk/plast og eventuelt lekter monteres før isolering. Alle tekniske installasjoner kan utføres før isolering og håndverkere trenger ikke fjerne isolasjon ifm isolering. Metoden medfører også reduserte støvplager. Isoleringen av ett standard bjelkelag er utført på 1-2timer.

Isolering av kaldloft

Blåseisolering av kaldloft er kanskje det mest egnede og lønnsomme konstruksjonen å blåseisolere. Varmen stiger ofte oppover i et hus. Det er derfor smart å isolere loftet. Et godt isolert loft er med på å gi besparelser i forhold til oppvarming og energi brukt til oppvarming. Alle hulrom fylles, og du får ett heldekkende lag over hele loftet, uten skjøter og man unngår dårlig tilpassing rundt takstoler, ventilasjon og andre installasjoner. Isolering av en standard enebolig er utført på ca 1 time.

Isolering i skråhimling

Isoleringsarbeid over hodet er krevende å utføre. Ved å bruke blåseisolering i skråhimling, kan du montere fiberduk/ plast og lekter før isoleringen. Med tykkelse på opptil 40cm er det vanskelig å få til et godt resultat med tradisjonell isolasjon. Med blåseisolering fyller man alle hulrom uansett størrelse og utforming og man oppnår et meget godt og energioptimaliserende resultat på kort tid.

Isolering av vegger

Blåseisolering av vegg i nybygg er en tjeneste med økt etterspørsel. Mange har hørt historier om at blåseisolering ikke fungerer i vegg og at isolasjonen synker ned og danner hulrom. Med dagens produkter og teknologi, testet og dokumentert av Sintef, er ikke dette lenger et problem. En spesiell duk monteres før innblåsing som sørger for at luft dreneres under blåsing. Denne kan fjernes etterpå, uten at isolasjonen raser ut, eller diffusjonssperren monteres direkte utenpå fiberduken.

Så, om du ønsker å gjøre en positiv forskjell for både deg selv og miljøet, er blåseisolering veien å gå! Det gir deg en varm, komfortabel og bærekraftig bolig for deg og din familie.

Ønsker du også mer informasjon om hvordan etterisolering utføres med blåseisolasjon?

Har du spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud?Send oss en forespørsel