En moderne og fleksibel løsning

Briso tilbyr blåseisolasjonstjenester som er moderne og effektive for å isolere bygninger. Metoden bruker spesielle maskiner til å sprøyte isolasjonsmateriale, vanligvis laget av resirkulert cellulose eller mineralull, inn i vegger, tak eller gulv. Dette fyller hulrommet og skaper et solid isolerende lag med mange fordeler.

Smart og effektivt

Briso tilbyr en moderne og effektiv metode for isolering av bygninger som har vist seg å ha en rekke fordeler. Denne isolasjonsteknikken involverer bruk av spesielle maskiner som sprøyter isolasjonsmateriale inn i vegger, tak eller gulv for å fylle hulrommet og danne et tett isolerende lag.

Resirkulering

Med våre isolasjonsteknikker kan vi kan bruke materiell som er laget av resirkulert cellulose eller mineralull, inn i vegger, tak eller gulv for å fylle hulrommet og danne et tett isolerende lag. Ved å bruke resirkulerte materiale reduserer denne isolasjonsteknikken avhengigheten av ny produksjon av råvarer.

Fleksibelt

Våre metoder er også fleksible løsninger som kan tilpasses ulike typer bygninger og konstruksjoner. Dem kan brukes i både nye og eksisterende bygninger, og det er en ideell løsning for å isolere områder som er vanskelige å nå med tradisjonelle isolasjonsmetoder.

 

En moderne ogfleksibel løsning

Briso tilbyr blåseisolasjonstjenester som er moderne og effektive for å isolere bygninger. Metoden bruker spesielle maskiner til å sprøyte isolasjonsmateriale, vanligvis laget av resirkulert cellulose eller mineralull, inn i vegger, tak eller gulv. Dette fyller hulrommet og skaper et solid isolerende lag med mange fordeler.

Smart og effektivt

Briso tilbyr en moderne og effektiv metode for isolering av bygninger som har vist seg å ha en rekke fordeler. Denne isolasjonsteknikken involverer bruk av spesielle maskiner som sprøyter isolasjonsmateriale inn i vegger, tak eller gulv for å fylle hulrommet og danne et tett isolerende lag.

Resirkulering

Med våre isolasjonsteknikker kan vi kan bruke materiell som er laget av resirkulert cellulose eller mineralull, inn i vegger, tak eller gulv for å fylle hulrommet og danne et tett isolerende lag. Ved å bruke resirkulerte materiale reduserer denne isolasjonsteknikken avhengigheten av ny produksjon av råvarer.

Fleksibelt

Våre metoder er også fleksible løsninger som kan tilpasses ulike typer bygninger og konstruksjoner. Dem kan brukes i både nye og eksisterende bygninger, og det er en ideell løsning for å isolere områder som er vanskelige å nå med tradisjonelle isolasjonsmetoder.