Etterisolering med blåseisolasjon

Etterisolering av hus og hytte

Etterisolering egner seg godt for deg som har et hus eller en hytte som er bygget på 1980-tallet eller tidligere. De eldre husene er ofte solid bygd, men de har ikke samme isolering som de nyere husene har. Før 1950 årene var det ikke vanlig å isolere ytterveggene. Etterisolering med blåseisolasjon er mindre omfattende og utføres raskere da man ikke må åpne konstruksjonen som ved tradisjonell isolering. F. eks kan et etterisolering av kaldloft isoleres på ned mot en time. Prisen blir vesentlig lavere enn tradisjonell isolering. Etterisolering av boligen din er tjent inn på 2-3 år, da energiforbruket blir mye lavere og komforten høyere.

Gode grunner til å etterisolere me blåseisolasjon:
  • Du reduserer husets varmetap og energibruk, som gir deg lavere fyringsutgifter.
  • Raskt og effektivt ift. tradisjonell utførelse.
  • Økt bokomfort.
  • Den miljømessige og energimessige standarden øker.
  • Huset kan få bedre energimerking, som kan øke boligens verdi.

Etterisolering av gulv

I boliger bygd frem til rundt 1960 er det ofte ingen isolasjon, eller det er brukt uhensiktsmessige materialer. Da er det ofte opp mot 10cm hulrom mot gulvoverflaten som gir luftsirkulasjon med økt varmetap og kalde trekkfulle gulv. Ved å etterisolere gulv, vil man stanse luftsirkulasjon, få et varmere gulv med bedre komfort og langt mindre energitap. Ved blåseisolering bores hull enten fra oversiden/undersiden av gulvet, eller fra utsiden av huset. Fordelen med blåseisolasjon er du slipper å rive opp gulv eller himlinger. Metoden fører til mindre støv og støy mellom etasjene. Totalt sett oppnås en varm og komfortabel bolig med økt inneklima og reduserte kostnader.

Etterisolering loft

Loftet er den bygningsdelen det er mest lønnsomt å etterisolere, da det største varmetapet i en eldre bolig er via taket/loftet. På loft i boliger bygget frem til 1960 er det ofte svært lite eller ingen isolasjon. Det vil derfor være en god investering å etterisolere loftet. Vi anbefaler at den totale isolasjonstykkelsen (ny + eksisterende) blir min. 35 cm. Ofte mangler dampsperren på eldre boliger, og det anbefales derfor at dette monteres ved oppgradering av bolig. Blåseisoleringen er raskt utført, ca 1 time på standard bolig, og investeringen vil være inntjent på få år. Fordelen med blåseisolering kontra tradisjonell isolasjon, er at du får ett heldekkende isolasjonslag på loftet, uten skjøter og dårlige tilpasninger. Det er viktig å passe på luftsirkulasjonen på loftet da denne er med på å transportere bort fukt. Når fukten blir transportert bort vil det bl.a være med på å redusere faren for soppvekst.

Etterisolering yttervegg

I tiden frem til rundt 1960 var det vanlig at vegger ikke ble isolert. Det var da vanlig å montere papp på begge sider av ytterveggen, i den formening om at stillestående luft isolerer. Siden tre er et levende materiale og alltid beveger seg, vil det oppstå luftsirkulasjon og transport av kulde og man får et stort energitap. Etterisolering av eldre husvegger gir mindre energitap, et varmere hus, og demper støy utenfra. Ved etterisolering av yttervegg borres det hull fra innsiden eller utsiden, og deretter blåses isolasjon inn og fyller hulrommet før hullene tettes med treplugger.

Så, om du ønsker å gjøre en positiv forskjell for både deg selv og miljøet, er blåseisolering veien å gå! Det gir deg en varm, komfortabel og bærekraftig bolig for deg og din familie.

Les også fordelene med blåseisolasjon i nybygg her.

Har du spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud?Send oss en forespørsel